Chưa được phân loại

“Hoàng Hoa sứ trình đồ” được đưa vào danh sách các di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á – Thái Bình Dương của UNESCO

Thông tin từ Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam cho biết: Hội nghị Toàn thể lần thứ 8 Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á -…
Continue Reading