Author Archives: admin - Page 4

Danh nhân Lê Quát

Lê Quát (黎括, 1319 - 1386), tự là Bá Đạt, hiệu Mai Phong, biệt hiệu Lương Giang; là danh sĩ và là quan nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Tiểu sử Ông là người ở hương…
Continue Reading