Chúng tôi xin giới thiệu tiếp bài thơ tác giả Liên Khê Lê Triệu, viết tặng người anh em kết nghĩa, quê Chân Lộc Nghệ An. Lê Triệu (1771-1846), thường gọi là Cả Triệu, tên tự là Ôn Phủ, hiệu Liên Khê, quê xã Hoàng Phong, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông không đỗ đạt, nhưng nổi tiếng hay chữ, được người đương thời ví như danh nho Nguyễn Hành (1771-1824) người Tiên Điền xứ Nghệ xưa: “Nghệ Hai Hành, Thanh Cả Triệu”
Tặng Nguyễn Đốc học khế hữu 
Thiên tải thư hi tín diệc hy
Bồng Sơn bố vọng nhược phân kì
Kiếm thư đắc lộ công hà quí
Sếnh bạt vô tài ngã tự tri
Tùng bách hỉ giai tiền bản sắc
Quan san khởi trở cựu tương tùy
Hồng Phong, Châu Lĩnh sơn hà viễn
Điểu dục cầu thanh khởi quyện phi”
Dịch nghĩa:
“Tặng Nguyễn Đốc học người anh em kết nghĩa
     (Ông người Nghệ An)(6)
Đã lâu lắm rồi ít nhận được tin tức của nhau
Non Bồng nhìn khắp mà thấy hai ta vẫn đôi đường chia cách
Kiếm thư ông thuận đường, ông chẳng thẹn thùng gì
Sếnh bạt tôi vô tài, tôi tự mình biết
Tùng bách mừng vì cả hai cùng giữ được bản sắc xưa
Sông núi há vì cách trở mà chúng ta không được gần nhau?
Hồng Lĩnh, Châu Phong (7) trời bao xa cách
Chim muốn tìm tiếng gọi nhau mà có quản gì mỏi cánh!”
 Dịch thơ:
“Thư tín bao năm chẳng nhận gì
Non Bồng trông ngóng nỗi chia li
Kiếm thư thuận nẻo ông nào thẹn
Sếnh bạt vô tài tôi nhớ ghi
Tùng bách mừng nhau cùng giữ nếp
Quan sơn cách trở nỡ phân kì
Châu Phong, Hồng Lĩnh trời bao cách
Mỏi cánh tìm nhau chẳng quản chi!” 
(Hồng Phi phiên âm – HP,HN dịch thơ)