Thanh Hóa anh hùng – Bài ca đi cùng năm tháng (Nguồn internet)

Tham khảo thủ tục ==> Thành lập doanh nghiệp tại Thanh Hóa

 THANH HÓA ANH HÙNG

Sáng tác: Hoàng Đạm
Trình bày: Ngọc Hướng – Hợp xướng Nhà hát CMNVN

Dô tá dô tà, dô tá dô tà
Ế dô khoan ta dô ta huầy huầy ta huầy huầy ta

Ai về Thanh Hóa (dô tá dô tà)
Thanh Hóa anh hùng (khoan hời hò khoan, ê dô khoan ta hò khoan)
Miền quê (chứ) Lê Lợi (ê dô khoan ta dô khoan)
(Chứ) đã lừng sử xanh, dô tá dô tà
Ế dô khoan ta dô ta huầy huầy ta huầy huầy ta.

Cho gửi cho nhắn (dô tá dô tà), cho nhắn lời mừng
(Khoan hời hò khoan ê dô khoan ta hò khoan)
Mừng tin (chứ) thắng trận (ê dô khoan ta dô khoan)
(Chứ) nức lòng (là) quân dân. Dô tá dô tà
Ế dô khoan ta dô ta huầy huầy ta huầy huầy ta
(dô ta huầy ta, dô ta huầy ta…).

Vui từ thôn xóm, thôn xóm xa xôi
Truyền đi khắp nơi nơi, hải đảo cho đến núi đồi
Vui về Thanh Hóa Thanh Hóa anh hùng
Cờ Bác phấp phới tưng bùng
Miền quê Triệu Trinh nương anh dũng dô tá dô tà, dô tá dô tà
Ế dô khoan ta dô ta huầy huầy ta huầy huầy ta.

Muôn người tay súng (dô tá dô tà)
Tay súng sẵn sàng (khoan hời hò khoan, ê dô khoan ta hò khoan)
Càng hăng (chứ) đánh giặc (ê dô khoan ta dô khoan)
Chứ ta càng sản xuất hăng Dô tá dô tà
Ế dô khoan ta dô ta huầy huầy ta huầy huầy ta.

Phen này giặc Mỹ (dô ta dô ta), giặc Mỹ tơi bời
(Khoan hời hò khoan, ê dô khoan ta hò khoan)
Dù cho chúng xuống biển (ê dô khoan ta dô khoan)
(Chứ) lên trời rồi cũng tan thây. Dô tá dô tà
Ê dô khoan ta dô huầy êdô khoan ta dô huầy.